prijava.e-recepcija.hr

OLAKŠAVAMO ŽIVOT IZNAJMLJIVAČIMA

Zahvaljujući e-Recepcija sustavu, možete zaboraviti na vođenje rezervacija Vaših smještajnih kapaciteta u bilježnicama, rokovnicima, raznim kalendarima i tablicama na papiru i računalu…
e-Recepcija omogućuje unos i vođenje rezervacija i obveza putem računala ili mobilnih telefona, uz mogućnost povezivanja sa upraviteljem kanala prodaje (channel manager) što će omogućiti da imate sve rezervacije na jednom mjestu!
Usmjerite Vašu koncentraciju prema gostima i kvaliteti usluge!

E-reception

E-Recepcija je PMS (property management system) sustav za privatne iznajmljivače.
Omogućuje on-line vođenje rezervacija i obveza, uz dostupnost tijekom 24 sata putem računala i mobitela, te slanje prijava/odjava gostiju sustavu eVisitor. Mogućnost povezivanja sa “channel manager-ima / upraviteljima kanala” (automatsko ažuriranje rezervacija sa web stranica i on-line agencija (Booking.com, Expedia, HRS.com, Hotel.de, Agoda, HotelBeds, Sabre i preko 70 drugih prodajnih kanala)).
Sustav se sastoji od sljedećih stavki:

  • Kalendar rezervacija
  • Obveze po kapacitetima
  • Pregled gostiju i dolazaka
  • Pregled rezervacija
  • Postavke (profil, objekti i kapaciteti, povezivanje sa channel managerom)
  • Slanje prijava/odjava gostiju eVisitor sustavu

E-reception

 

Cijene


Osnovno

120 kn
mjesečno
- Kalendar za rezervacije
- Neogrančen broj kapaciteta
- Neograničen broj gostiju/rezervacija
- eVisitor prijava
- Priprema i izdavanje računa (mogućnost fiskalizacije)
- Podsjetnik aktivnosti
- Izrada profila gostiju
​-mogućnost web pos naplate
PDV nije uključen u cijenu

Prošireno

140 kn
mjesečno
BEZ OBZIRA NA BROJ KAPACITETA
Neograničen broj povezanih iCal kanala
1 dvosmjerno povezan online prodajni kanal

Jednokratna aktivacija: 1000 kn
Sve osnovne opcije
+ Channel mannager integracija
+ Dvosmjerno povezani online prodajni kanali
+ Mogućnost povezivanja sa 90+ prodajnih kanala
Cijena dodatnih prodajnih kanala:
2-3 kanala: 45 kn po kanalu mjesečno
4-5 kanala: 38 kn po kanalu mjesečno
6+ kanala: 30 kn po kanalu mjesečno
​-mogućnost web pos naplate
(mogućnost fiskalizacije)
PDV nije uključen u cijene

Posebno

Cijena
po dogovoru
- Povezivanje sa upraviteljem kanala
- 90+ povezanih prodajnih kanala
- Izrada internet stranica
- Povezivanje sa Vašim internet stranicama (direktan booking)
- Cloud aplikacija za recepcijsko poslovanje hotela, kampova i agencija

-mogućnost web pos naplate
(mogućnost fiskalizacije)

 

 

E-reception

E-reception